Πολιτική Επιστροφών

Όλα μας τα είδη πριν το πακετάρισμα έχουν μαρκαριστεί ώστε σε περίπτωση επιστροφής να ξέρουμε ότι είναι δικά μας.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία η’ μέρος αυτής εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνετε κάθε σχετικό δικαίωμα. Οδηγίες για την επιστροφή θα δίνονται εφόσον αυτή γίνεται αποδεκτή από την εταιρεία.

Εάν ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας το κόστος επιστροφής βαρύνει την τελευταία. Υπαιτιότητα της εταιρείας θεωρούνται τα κάτωθι:

- Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα , κατά είδος η’ ποσότητα
- Σε περίπτωση που κατά την μεταφορά το ανταλλακτικό καταστράφηκε ολοκληρωτικά η’ κατά το μεγαλύτερο μέρος του
- Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό που παραλάβατε είναι ελαττωματικό και δεν αναφέρεται το ελάττωμα στη καρτέλα του η’ δεν απεικονίζεται στις αντίστοιχες εικόνες.

Καπάκι που αποδεικνύεται ότι είναι σπασμένο με έλεγχο ρήγματος σε πρέσσα και δεν αναφέρεται στην κατάστασή του καθώς επίσης και στραβός στρόφαλος αποζημιώνονται από την εταιρεία μας στο σύνολο της δαπάνης αγοράς.

Επιστροφές καινούριων ανταλλακτικών θα γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον αποστέλλονται στην αρχική τους συσκευασία και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Επιστροφές που παραλαμβάνονται κατεστραμμένες από υπαιτιότητα του πελάτη δε θα γίνονται αποδεκτές. Τέλος εάν το επιστραφέν ανταλλακτικό ελεγχθεί και αποδειχθεί ότι δεν έχει το σημάδι της εταιρείας μας ‘η δεν έχει το ελάττωμα για το οποίο είχε υπαινιχθεί ο πελάτης είναι η αιτία που το επιστρέφει τότε δε θα υπάρχει αποζημίωση.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή μέρους η’ ολόκληρης της παραγγελίας του χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα της εταιρείας τότε τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ίδιο τον καταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης αποζημιώνεται αντίστοιχα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα με κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό.