Πουλήστε μας το ανταλλακτικό σας

Εάν είστε ιδιώτης ή συνεργείο, κατάστημα ανταλλακτικών ή μάντρα σκράπ, μπορούμε να αγοράσουμε οποιοδήποτε ανταλλακτικό από αυτά που βρίσκονται στη λίστα προϊόντων , εφόσον τα χρειαζόμαστε και δεν είναι ελαττωματικά. Επίσης αγοράζουμε ολόκληρες μηχανές (ελαττωματικές) για διάλυση, αφού αξιολογηθεί η κατάσταση της κάθε μηχανής ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε να μιλήσετε με τον κο Αθουσάκη Μάνο.